logo RSS

Regionální sdružení sportů Svitavy | ČUS

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (dále jen RSS) je samostatný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné tělovýchovy nebo turistiky, jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Poděkování Pardubickému kraji

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. děkuje Pardubickému kraji za poskytnutí neivestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Díky programu C1 mohla být realizována kompletní výměna sociálních zařízení a výmalba celého objektu.pardubicky-kraj-logo

více »

MŮJ KLUB 2019 – DOTACE JSOU ROZDĚLENY A TÉMĚŘ VYPLACENY!

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizuje informace o stavu a vyplácení prostředků k 20.11.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

více »


Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ pro rok 2020

Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více »

Pardubický kraj - vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020

Informujeme vás, že Rada Pk schválila dne 21.10.2019 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020

více »


MŮJ KLUB - administrace ZDARMA

RSS Svitavy nabízí ZDARMA pomoc při zpracování žádostí MŠMT MŮJ KLUB 2020.

více »

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019 – MŮJ KLUB 2019

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.

více »