logo RSS

Regionální sdružení sportů Svitavy | ČUS

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (dále jen RSS) je samostatný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné tělovýchovy nebo turistiky, jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

MŮJ KLUB 2020 - PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten již je pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn. 

více »

Výzva Provoz a údržba 2021

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:  30. 11. 2020 od 12:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 23. 12. 2020 do 17:00 hod.

Národní sportovní agentura vypisuje výzvu 8/2020 „Provoz a údržba 2021“. Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. 

více »


Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku (svaz, TJ, klub)

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. 

více »

Můj klub 2021 (MANUÁL, DOKUMENTACE)

Národní sportovní agentura zveřejnila informaci o změně lhůty pro podávání žádostí Můj klub 2021, a to od 22. října do 27. listopadu 2020 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 22. 10. 2020 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 27. 11. 2020 do 17:00 hod.

více »


Covid - Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14. 10. 2020

na základě nových opatřeních vlády a MZDR publikujeme aktuální informace a výkladová stanoviska k těmto opatřením.

URL adresa na článek zůstane vždy stejná a bude mít obecný název "Aktuální opatření ve vztahu ke sportu" - https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html. Bude se tedy měnit pouze znění textu uvnitř článku s informací pod nadpisem "Článek byl aktualizován dne"

více »

Nejúspěšnější sportovec roku 2020

Výkonný výbor Regionálního sdružení sportů Svitavy, z.s. spolu městy Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička, Jevíčko a Březová nad Svitavou vyhlášují anketu nejlepších sportovců regionu za rok 2020.

Slavnostní vyhlášení proběhne již tradičně v Tylově domě v Poličce dne 8. 2. 2021 od 18.00 hodin.

více »