logo RSS

Regionální sdružení sportů Svitavy | ČUS

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (dále jen RSS) je samostatný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné tělovýchovy nebo turistiky, jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Nová povinnost ve Výzvách NSA

ve všech nových Výzvách, tj. nyní Provoz a údržba a Můj Klub - 2. kolo, je nová povinnost žadatele, která je považovaná za neodstranitelnou vadu žádosti. 

 

více »

Výzva Můj Klub 2022 - 2. kolo

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu 14/2022 Můj klub 2022 – 2. kolo, č. j.: NSA-0058/2020/A/121.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.


Zahájení příjmu žádostí: 11. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 26. 9. 2022 do 12:00 hod.

více »


Výzva Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod.

více »

Povinnost datové schránky pro spolky

Příští rok dojde v oblasti "datovek" k výrazným změnám. Od roku 2023 se budou ze zákona automaticky zakládat všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které ji dosud nemají a jsou zapsány (např. ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti) Všechny tyto subjekty ji budou mít zřízenou nejpozději do konce března 2023.

více »


Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace - Můj klub 2022

Národní sportovní agentura vydala 8. března 2022 Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace.

více »

Z regionů mezi hvězdy

Vážení sportovní přátelé,

níže zasíláme odkaz na krátký rozhovor z vyhlášení Sportovce roku v Poličce s Petrem Bartošem, českou motokrosovou legendou

https://www.youtube.com/watch?v=NhHR7KH3mxI 

více »