logo RSS

Regionální sdružení sportů Svitavy | ČUS

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (dále jen RSS) je samostatný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné tělovýchovy nebo turistiky, jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Investiční Výzvy NSA 2023

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023.

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

více »

Vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce roku 2023 okresu Svitavy

Výkonný výbor Regionálního sdružení sportů Svitavy, z.s. spolu s marketingovou agenturou Sport Action s.r.o., městy Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Litomyšl, Jevíčko a Březová nad Svitavou připravují vyhlášení nejlepších sportovců regionu za rok 2023.

Slavnostní vyhlášení s doprovodným programem a rautem proběhne již tradičně v Tylově domě v Poličce dne 14. 2. 2024 od 18.00 hodin. Moderuje Radek Šilhan. Vstup je zdarma.

více »


Výzvy MŮJ KLUB 2023 - 2. kolo a MŮJ KLUB 2023 - Pohyb a zdraví - 2. kolo

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura dnes zveřejnila Výzvy:

Můj klub 2023 – 2. kolo

Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo

Výzvy jsou určeny POUZE těm SK a TJ, které jsou dle Výzvy oprávnění žadatelé, tj. ti, co podali nebo odeslali žádost v prvním kole, ale z důvodu administrativní chyby byli vyřazeni.

 

 

více »

Poděkování Pardubickému kraji

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. děkuje Pardubickému kraji za poskytnutí neivestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Díky programu C1 mohl být do budovy pořízen nový plynový kotel včetně příslušenství.

pardubicky-kraj-logo

více »


Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2023

Dne 18.4.2023 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. Z/289/23 žádosti o dotace v programech B3, C1 a Podprogramu D.

více »

Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě MŮJ KLUB 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace všech podaných žádostí v rámci Výzvy 21/2022 Můj klub 2023. Vzhledem k tomu, že součet celkových částek všech žádostí činí 1 511 mil. Kč a disponibilní alokace byla 1.500 mil. Kč, byl stanoven poměr krácení dotací v hodnotě 0,96.

více »