logo RSS

Regionální sdružení sportů Svitavy | ČUS

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (dále jen RSS) je samostatný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné tělovýchovy nebo turistiky, jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

ČUS postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty.

Jedná se o výklad aktuálních omezení a podmínek pro sport, ale především o poradenství a nesměrování spolků se zaměstnanci a spolků s vedlejší hospodářskou činností na dostupnou státní podporu.

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html

Článek je průběžně aktualizován z důvodu neustále se měnících opatřeních, odkazů apod.

více »

KODM - aktuální informace

Vážení sportovní přátelé,

vzhledem k současné situaci jsme nuceni zrušit soutěže Krajské olympiády dětí a mládeže.

Prozatím se týká:

26. 03. 2020 - basketbal ZŠ chlapci, dívky

07. 04. 2020 - volejbal ZŠ chlapci, dívky

O dalším průběhu konání či nekonání ostatních soutěží Vás budeme průběžně informovat.

Prosím zástupce za jednotlivé regiony AŠSK o předání informací do jednotlivých škol.

Bc. Antonín Kadlec

Předseda organizačního výboru

více »


Nominace ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019 Svitavského regionu

Vážení sportovní přátelé,

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. pořádá jako každoročně anketu o Nejúspěšnějšího sportovce Svitavského regionu ve 13 kategoriích. Do této ankety je možno hlasovat na www.nejuspesnejsisportovecroku.cz. Nominovaní sportovci jsou uvedeni níže. Tato forma nahrazuje dřívější hlasování ve Svitavském deníku.

Slavnostní vyhlášení proběhne již tradičně v Tylově domě v Poličce dne 18. 02. 2020 od 18.00 hodin.

 

více »

Poděkování Pardubickému kraji

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. děkuje Pardubickému kraji za poskytnutí neivestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Díky programu C1 mohla být realizována kompletní výměna sociálních zařízení a výmalba celého objektu.pardubicky-kraj-logo

více »


MŮJ KLUB 2019 – DOTACE JSOU ROZDĚLENY A TÉMĚŘ VYPLACENY!

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizuje informace o stavu a vyplácení prostředků k 20.11.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

více »

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ pro rok 2020

Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více »