Kontrolní komise RSS

Kontrolní komise RSS je kontrolním orgánem Regionálního sdružení sportů Svitavy. Kontrolní komisi tvoří předseda a 2 členové a je volena na valné hromadě všemi oprávněným delegáty, tedy dohromady za okresní svazy i TJ/SK.


Marie Satrapová

předseda


» mobil: 731 449 219

Dana Kmošková

člen komise


» mobil: 775 913 400

Alena Klodnerová

člen komise


» mobil: 724 550 993