Valná hromada RSS Svitavy

Vážení sportovní přátelé,

výkonný výbor Regionálního sdružení sportů Svitavy, z.s. projednal otázky související s přípravou Valné hromady a rozhodl o svolání valné hromady Regionálního sdružení sportů Svitavy, z.s. dne 4. dubna 2024 od 16.30 hod. v salonku Astra ve Svitavách.

 

Žádám sdružené subjekty o potvrzení účasti na VH do 25. 3. 2024 na e-mail: rss.sy@seznam.cz 

Prezentace od 16,00 hodin. Zasedání bude zahájeno v 16.30 hodin.

Pro jednání valné hromady navrhuje výkonný výbor následující program:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva
  2. Volba mandátové a návrhové
  3. Zpráva výkonného výboru a zpráva o hospodaření
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Zpráva mandátové komise
  6. Diskuse k předneseným zprávám
  7. Vyřazení TJ z RSS
  8. Usnesení, závěr

Podle Stanov Regionálního sdružení sportů Svitavy, z.s. vysílá do sboru zástupců svazů každý okresní svaz jednoho svého delegáta. Do sboru zástupců TJ/SK má právo vyslat jednoho svého delegáta každá TJ/SK, sdružená v Regionálním sdružení sportů Svitavy, z.s.

Písemné podklady pro jednání obdrží delegáti e-mailem. Cestovné hradí vysílající složka. Občerstvení zajištěno.

 

 

zpět na přehled »