Vyúčtování dotací 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje důležité dokumenty pro vyúčtování dotací za rok 2021.

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným
způsobem nejpozději do 15. února 2022.

 

Můj klub 2021
 

 

Provoz a údržba 2021
 

zpět na přehled »