MŮJ KLUB 2020 - PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten již je pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn. 

Všechny potřebné informace naleznete v manuálu níže. Formulář „Vyúčtování a finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2021 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021):

 

Manuál platný pro dotační výzvy MŮJ KLUB 2020:

MUJ_KLUB_2020_manual vyuctovani a FV_fin.pdf

Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB 2020:

MK2020_vyúčtování_vypořádání.xlsx

zpět na přehled »