NSA vydala Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace k Výzvě 14/2021 Můj Klub 2022

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) vyhlásila dne 1.10.2021 Výzvu 14/2021 Můj klub 2022, Č.j.: NSA-0058/2020/A/65 (dále jen „Výzva“). NSA v bodě 12.11. této Výzvy stanovila podmínky pro stanovení (výpočet) poměrového koeficientu (poměru), na základě, kterého si vyhradila právo snížit výši dotace každé žádosti podané v této Výzvě. Poměr, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí, zveřejní na svých internetových stránkách do 10 pracovních dní po uplynutí lhůty pro podání žádostí. Celé znění Rozhodnutí naleznete ZDE.

.

zpět na přehled »