Pardubický kraj - vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020

Informujeme vás, že Rada Pk schválila dne 21.10.2019 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020

SCHVÁLENÉ VÝZVY:

- Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,

Program B2: Podpora handicapovaných sportovců,

Program B3: Podpora sportu pro všechny,

Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje,

Program B5: Podpora významných sportovních akcí,

Program F1: Podpora volnočasových aktivit.

- Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací


TERMÍN vyhlášení programu: 22. 10. 2019

LHŮTA PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 2. 1. – 31. 1. 2020

VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI PROSÍM POSÍLEJTE V TERMÍNU PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ (ROZHODUJE RAZÍTKO PŘIJETÍ NA PODATELNĚ
PARDUBICKÉHO KRAJE, NE PODÁNÍ NA POŠTU).

Ve výzvách dochází k řadě změn, které se týkají přijatelných žadatelů, ale i drobné změny v zaměření programu aj. Prosím přečtěte si podrobně výzvy a v případě nejasností neváhejte kontaktovat buď nás nebo přímo referentku odd. sportu a cestovního ruchu Pardubického kraje Ing. Renátu Johnovou (Hlouškovou), tel. 466 026 337 , email: renata.johnova@pardubickykraj.cz . Nezapomeňte k řádné vyplněné žádostí doložit povinné přílohy.

Znění výzvy a formulář žádosti je v příloze nebo ke stažení na webových stránkách Pardubického kraje
(https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-probihajici-v-oblasti-cestovniho-ruchu-sportu-a-volnocas-aktivit/104546/) .

zpět na přehled »