Povinnost datové schránky pro spolky

Příští rok dojde v oblasti "datovek" k výrazným změnám. Od roku 2023 se budou ze zákona automaticky zakládat všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které ji dosud nemají a jsou zapsány (např. ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti) Všechny tyto subjekty ji budou mít zřízenou nejpozději do konce března 2023.

Nejjednoduším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINT.

Datová schránka je virtuální elektronická schránka, její zřízení je bezplatné. Za datové zprávy úřadům neplatíte poštovné a zpráva je doručena prakticky hned poté, co ji odešlete.

Přidanou hodnotou "datovek" při komunikaci s úřady je ověření vaší identity, díky které mají vámi odeslané datové zprávy hodnotu doporučeného dopisu, který jste vlastnoručně podepsali.

zpět na přehled »