Kontrolní komise RSS

Kontrolní komise RSS je kontrolním orgánem Regionálního sdružení sportů Svitavy. Kontrolní komisi tvoří předseda a 2 členové a je volena na valné hromadě všemi oprávněným delegáty, tedy dohromady za okresní svazy i TJ/SK.