Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s.

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (dále jen RSS) je regionální sdružení s licencí ČUS a je samostatnou právnickou osobou, a podle stanov ČUS a podle ustanovení §6, odst.2, písmeno e, zákona č. 83/90 Sb, o sdružování občanů, v platném znění, je organizační jednotkou ČUS, s právem jednat svým jménem a má svoji vlastní majetkovou odpovědnost.


...

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s.

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (dále jen RSS) jako regionální sdružení ČUS – sdružuje sportovní, tělovýchovné svazy s působností v regionu Svitavská, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdružení., jsou-li ustanovena jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. „O sdružování občanů“. Posláním RSS je podporovat sport, tělesnou výchovu, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou součinnost. Subjekty sdružené v RSS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti. Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací.

RSS Svitavy je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů. V současné době RSS Svitavy sdružuje v řádném členství 87 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s 14.250 členy, kteří sportují v 36 sportovních odvětvích.

Nejvyšším orgánem RSS Svitavy je Valná hromada, tvořená sborem zástupců svazů a sborem zástupců TJ a SK, která se schází 1x za dva roky. V období mezi VH zajišťuje plnění úkolů a usnesení VH Výkonný výbor RSS Svitavy se sídlem Svitavy, kpt. Nálepky 39, e-mail rss.sy@seznam.cz, tel: 461 533 725.

Hlavní zaměření VV RSS Svitavy vychází z obhajování zájmů sdružených subjektů a prosazování jejich potřeb jak vně ČUS, tak uvnitř ČUS.